بایدن عنوان بزرگترین متحد آمریکا را از خبرگزاری افغانستان-مهر ایران و جهان دریافت کرده استبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد عنوان متحد غیر ناتو را برای افغانستان لغو کند.

سرویس مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد: جو بایدن کنگره ایالات متحده را از قصد خود برای لغو نامگذاری افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آگاه کرده است.

در بیانیه کاخ سفید، توضیح بیشتری درباره دلایل تصمیم رئیس جمهور آمریکا وجود ندارد.

پس از اعلام پایان اشغال 20 ساله افغانستان و آغاز خروج نیروهایش از این کشور، طالبان برای حمله به نیروهای دولتی افغانستان برنامه ریزی کردند. در 15 آگوست 2021، طالبان بدون مقاومت نیروهای دولتی وارد کابل شدند و ظرف چند ساعت کنترل کامل پایتخت کشور را به دست گرفتند.