باند سارقان طلای ایران در نرماشیر منهدم شد – خبرگزاری مهر و اخبار جهانسرهنگ رضا زیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرماشیر باند سارقان طلا دستگیر شدند که از خانه ای در این شهرک اهالی را مورد ضرب و شتم قرار داده و طلاهای آنها را به سرقت بردند.

وی افزود: این افراد با پوشاندن صورت و اعمال زور قصد فرار و مخفی شدن داشتند که در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: اعضای این باند سه نفر هستند هیچکس دستگیر و به دادگاه معرفی شدند.