بازدید 300 اهداکننده خون در روز تاسوعا در کرمانشاه – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانمریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای خون در استان کرمانشاه از اول محرم تا پایان صفر به صورت یکجا برای اهدای خون و برنامه ایثار حسینی پذیرش می کند.

وی افزود: در حال حاضر ذخایر خون در استان کرمانشاه به حدود هفت روز رسیده است و این ذخایر باید حداقل به 10 روز برسد و بر این اساس، رده -کلیه خون و انتقال خون برای همه مردم آزاد است. با تمام گروه های خونی برای اهدای خون، در فعالیت های اهدای خون شرکت کنید.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه درباره کمبود گروه های خونی منفی گفت: میزان ذخایر خونی منفی همیشه ناکافی است و در آنها گروه های خونی ضروری منفی است.

میرزاده در خصوص استقبال از اهداکنندگان خون در روز تاسوعا خاطرنشان کرد: کرمانشاه در روز تاسوعا شاهد بیش از 300 اهداکننده خون بود و بیش از 260 خون و فرآورده قابل تهیه است.

میرزاده گفت: تعداد اهداکنندگان تاسوعا در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته است و شایسته است تا پایان ماه صفر از همشهریان دعوت شود در این نذر شرکت کنند.