بازدید وزیر جهاد کشاورزی و اخبار جهان از گاوداری راسی روانسر – مهر هزاربه گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد صبح پنجشنبه در بیست و هشتمین سفر هیات دولت به استان کرمانشاه در سفر به شهرستان روانسر از مزارع هزار. راسی شیری روانسر بازدید کرد.

این طرح دارای هزار راس گاو شیری و تولید روزانه 35 تن شیر در این مزرعه است که زمینه اشتغال 110 نفر را فراهم کرده است.

هزار گاوداری راسی شهرستان روانسر نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی این شهرستان دارد.

لازم به ذکر است که کار اجرایی این اداره از سال 1392 آغاز و از سال 1396 با 2500 طرح عمرانی آغاز شده است. راسی کنترل دام نیز وجود دارد.