بارش 90 میلی متری باران در “بابکان” / 13 میلی متر باران در یاسوج – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنالیز و اندازه گیری بارندگی در ایستگاه های هواشناسی، 90 میلی متر باران در امیرآباد بابکان بیشترین و در قلعه دختر 2.5 میلی متر کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار هواشناسی منتشر شده ستون 56، ماهورا به 55، گونجگون 39، تنگ سرخ 36، امامزاده جعفر 35 و ده بر آفتاب 30 میلی متر بارندگی ثبت کردند.

هوا بارانی است کتابدهلی خمسرکمد لباس، چرا م SY دشترم به ترتیب 26.5، 22، 22، 21 و 18 میلی متر.

در سی هارد 16.3، صحبت کردن 16، منصورخانی کاکان 15، Wazag 14، همیشه گاه 14، فرودگاه 13 یاسوج، موشمی زیلایی فرودگاه، کالوس هفت، 8 دو گنبد 6.7، دهشت 4.5 و قلعه دختر 2 میلی متر بارندگی ثبت شد.