باران «آبان» خشکی مهر را در گلستان جبران کرد – مهر. اخبار ایران و جهانامان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تحلیل وضعیت آب و هوای آبان ماه اظهار داشت: با توجه به اطلاع رسانی فصل بارندگی در مرکز ملی بحران و خشکسالی محیط زیست سازمان هواشناسی، علیرغم بارندگی خوب استان در آبان ماه (آبان ماه) 53 درصد نسبت به فصل طولانی) به دلیل کمبود بارندگی در مهرماه، میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی جاری تا پایان آبان 82.1 میلی متر بوده که طبیعی است.

به گفته مدیرکل هواشناسی گلستان نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: میانگین بارندگی استان در آبان ماه 63.6 میلی متر بوده و نسبت به آبان ماه 53 درصد افزایش داشته است.

کمالی ادامه داد: بیشترین بارندگی در آبان ماه در ایستگاه سینوپتیک علی آبادکتول با 148.2 میلی متر و کمترین بارش در ایستگاه هواشناسی شهرستان مراوه تپه با 34.4 میلی متر به ثبت رسیده است.

مدیرکل هوای گلستان گفت: در آبان ماه 1401 میانگین دمای هوای استان 14.4 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آبان ماه تغییری نداشته است.

وی گفت: بیشترین دمای ثبت شده در این ماه در شهرستان گنبدکاووس 30.3 درجه و کمترین دما در شهر مراوه تپه 3.1 درجه بوده است.