ایمان و انجام زکات وظیفه خداوند است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار در همایش علمی ترویج و تکریم استان قزوین که پیش از ظهر سه شنبه در حسینیه شهدای این شهر برگزار شد. کاهش یافته است در اصفهان انجام شد.مردم و جاذبه. ، دود و تمرکز بر مدیریت و مصرف کمیته امداد.

نایب رئیس کمیته امداد و نجات امام خمینی (ره) تصریح کرد: در ماده 9 ماده 6 قانون، زمینه و شرایطی در چارچوب جمهوری اسلامی فراهم شد تا موضوع زکات در سازمان مورد توجه قرار گیرد. تا از نعمت او استفاده کند

وی با بیان اینکه در این نقش توفیقی وجود داشت افزود: آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد پرداختن به اهمیت و نقش زکات و همچنین اعتقاد به این معضل در جامعه ساکن است.

این مسئول بیان کرد: اهمیت و تبیین زکات مژده می دهد و در مقابل غفلت از این مسائل باعث بروز مشکلات و آسیب می شود.

وی تاکید کرد: رعایت و اعتقاد به زکات موضوعی است که در برابر خداوند وظیفه بزرگی به شمار می رود که در آیات قرآن و روایات فراوان به آن اشاره شده است. تارک زکات ذکر شده است که نشان دهنده اهمیت این موضوع است و در صورت غفلت از این موضوع می تواند مسلمانان، نمازگزاران و جامعه مسلمانان را دچار مشکل و مشکل کند.

این مرجع تقلید گفت: در جامعه دینی ایمان به اعتقاد فرد به کامل بودن مبانی دینی و اعتقادات در عمل به اعتقاد دینی تعریف می شود.

وی با بیان اینکه دشمن مخالف کیان دینی است، گفت: اگر دشمن به نام حجاب در جامعه بازی سوزی راه انداخته و حجاب اجباری را مطرح می کند که این اشتباه مضحک است.

این مسئول با تایید اینکه دشمن می خواهد وحدت دینی را از بین ببرد، گفت: متدین نمی تواند بگوید من مسلمان و مؤمن هستم، اما حجاب، زکات و… را قبول ندارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه مشکل زکات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از این مهارت ها برای کمک به نیازمندان استفاده کنیم، گفت: جامعه اگر به شکل مدیریت شود می تواند مسلمانان و نمازگزاران را به سمت هدایت و توسعه مادی و معنوی هدایت کند. از کمالات دینی