ایران کشوری موفق در منطقه است که نمی توان نقش آن را نادیده گرفت – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالحمید شبیره، نماینده الجزایر در اتحادیه عرب، ایران را کشوری تاثیرگذار در منطقه توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، نماینده الجزایر در اتحادیه عرب گفت: ایران و ترکیه کشورهای قدرتمند منطقه هستند و در حوزه سیاسی و اقتصادی نقشی را ایفا می کنند که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: موارد بحث برانگیزی وجود دارد که ما آنها را حل نکرده ایم و به جلسه مقدماتی وزرای خارجه اتحادیه عرب ارائه می شود.

شبیره افزود: پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح اتحادیه عرب و بهبود عملکرد آن وجود دارد.

وی ادامه داد: رابطه جدید سوریه با برخی کشورهای عربی در سطح نمایندگان اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.