ایران برخی افراد و موسسات کانادایی را تحریم کرد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط و در چارچوب قوانین و تحریم های مربوطه، به عنوان اقدام متقابل، افراد و موسسات کانادایی زیر حامی تروریسم و ​​منافقین هستند. گروه های تروریستی، تشویق و ترغیب اقدامات تروریستی و خشونت آمیز علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات نادرست درباره ایران و مشارکت آنها در اجرا و اجرای تحریم های وحشیانه علیه مردم ایران مشمول تحریم است.

شخصی:

1) مارکو مندزینو (مارکو مندیچینو): نماینده پارلمان و وزیر امنیت عمومی در کانادا
2) آنیتا آناند، وزیر دفاع ملی کانادا
3) ریچارد واگنر (ریچارد واگنر) رئیس دادگاه عالی کانادا
4) و این دیروز (وین ایر) رئیس ستاد ارتش کانادا
5) اریک اریک کنی، فرمانده نیروی هوایی کانادا
6) آنگوس آنگوس تاپشی، فرمانده نیروی دریایی کانادا
7) برندا برندا لوکی، کمیسر (پلیس ملی کانادا).
8) دیوید رنگ قهوه ای (دیوید براون)؛ قاضی صادرکننده حکم توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کانادا

سازمان حقوقی:

1) ملی پست؛ رسانه ها از تحریم ها حمایت می کنند و دستور کار ضد ایرانی دارند
جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که تسهیل و حمایت از فعالیت های تروریستی و گروهک های تروریستی منافق، نقض تعهدات فردی است. بین المللی دولت کانادا در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​اجرای و اجرای اقدامات مسلط شد مجازات یک جانبه (ظالمانه) این دولت نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشر است. بین المللی و اصول مندرج در منشور ملل متحد و ایجاد مسئولیت بین بین المللی این دولت کاناداست.

کلیه نهادها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران بنا به تأیید مراجع، اقدامات لازم را برای اجرای تحریم ها از جمله ممنوعیت صدور روادید، عدم دسترسی به خاک جمهوری اسلامی ایران، انسداد حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و همچنین توقیف اموال و دارایی ها در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قانونی خواهد بود.

بدیهی است این ماده کیفری موجب رفع تعقیب افراد به دلیل مشارکت در جرایم در دادگاه های صالحه قانونی نخواهد شد.