ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خوردن خروس / برای تامین مایحتاج استان بوشهر – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استان ها – عصمت اسماعیلی: استان بوشهر با افتخار داشتن قابلیت های مهم گردشگری به طور قابل توجهی سواحل دریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس زمان مناسبی برای حضور مسافران نوروزی {در این} استان است.

بوشهر در داخل 12 ماه‌های فعلی یکی از آنها در نظر گرفته استان‌های پرتردد نوروزی ملت به شمار می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است می‌شود امسال بیش به همین دلیل هشت میلیون مسافر برای دریافت پذیرش در این سرزمین دارند.

یکی از آنها در نظر گرفته غذاهای پرمصرف در داخل ایام نوروز خروس است کدام ممکن است امروز تقاضای زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نیاز به اقدامات مورد نیاز را برای تولید آن قرار است مشارکت در دهند.

نزدیک به بهبود باند استان بوشهر در داخل ایام نوروز، تمامی چرخ دنده غذایی به همین دلیل جمله خروس نیاز به به سختی کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار با خواستن استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی تامین شود.

افراد ترسناک نباشند

رئیس اتحادیه مرغداران استان بوشهر در داخل مشاوره گرفتن از خبرنگار مهر اظهار داشت: جوجه های می خواست استان در امروز تامین می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ترسناک نباشند.

وهیب حاجی دشتی نزدیک به راهی که در آن اندازی مرغداری عالی روزه در داخل قلمرو شنی شهرستان گناوه اظهار داشت: در گذشته به همین دلیل راهی که در آن اندازی این نمایندگی مرغداران با مشکل های زیادی در داخل استان به همین دلیل جمله تامین خروس به همین دلیل {تولید کننده} مواجه بوده اند. گروه هایی در داخل قلمرو شمال تخصصی ایجاد می کند این فصل باعث از گرما یا یخبندان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با راه اندازی این تجارت در داخل فاز شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه، این مسائل را برطرف کردند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان بوشهر افزود: {در حال حاضر} 218 واحد مرغداری در داخل استان بوشهر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 200 واحد مرغداری ورزش می کنند.

حاجی دشتی اظهار داشت: مرغداری پرانرژی در داخل استان پاسخگوی خواستن استان در داخل زمینه طیور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به استان های همجوار توزیع می شود.

وی در موضوع هزینه خروس مصوب موجود در بازار نیز اظهار داشت: هزینه خروس مصوب 31 هزار تومان {است تا} مرغداران ضرر نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همین هزینه به انگشت خریداران نرسد، افزایش خواهد یافت کدام ممکن است این امر درهم آمدن است نظارت بر {بازار} است. . مدیریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن های مورد نیاز را داشته باشد یا نباشد.

ایام نوروز و افزایش مصرف مرغ/ استان بوشهر نیاز به پر شدن دارد

هیچ کمبودی {وجود ندارد}

حاجی دشتی نزدیک به در داخل پیش در دسترس بودن ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان در داخل خصوص تامین خروس می خواست در امروز استان اظهار داشت: با توافق های تکمیل شده مشتاق در مورد وزیر جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {بازار} صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out جوجه، عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان در داخل استان الزامی نباید باشد.

وی در داخل خصوص تعدادی از مسائل مرغداری اظهار داشت: بخشی به همین دلیل مسائل مشابه با فراهم می کند مورد نیاز طیور مشابه با مصرف شده خروس است کدام ممکن است کشاورزان معمولاً مجبور به {خرید} {رایگان} آن قرار است می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی قیمت {تولید کننده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر آن قرار است 2 برابر می تواند. “

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان بوشهر افزود: پیش بینی می شود در داخل تامین دیر یا زود از دستگاه مورد نیاز همکاری مورد نیاز صورت گیرد تا قیمت های تأمین نخست برود.

وی یکپارچه داد: در داخل بخش زیرساخت ها بدون در نظر گرفتن بهبود قیمت های تأمین، تولیدکنندگان به سرمایه در داخل ورود به بیشتری خواستن دارند کدام ممکن است امیدواریم استاندار ایام محرم در داخل استان بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار شهرستان با موسسه مالی های استان همکاری مورد نیاز را برای تسهیل صنوبر داشته باشند. برای مسکن تولیدکنندگان.”

پاسخگوی نیازهای استان است

معاون بازرگانی گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در داخل مشاوره گرفتن از خبرنگار مهر اظهار داشت: با {برنامه ریزی} های تکمیل شده نیازهای استان تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودی {در این} زمینه {وجود ندارد}.

احمد | جهانگیرلو وی دانستن درباره تامین کالاهای ابتدایی در داخل ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: عدم وجود محصولات در داخل استان {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر فراوان {داریم}.

وی در داخل خصوص dishing out خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت اظهار داشت: به سختی کافی خروس خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت خوک در داخل استان ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روستا پرداختی است.

معاون وزیر بازرگانی جهاد بازرگانی بوشهر با مقوله ای اینکه کالای سردسیری به همین دلیل جمله برنج، روغن، شکر، خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت منجمد {نداریم}، اظهار داشت: ما هیچ گونه کالای سردسیری {نداریم}.

وی یکپارچه داد: قابل انتساب به اینکه تأمین خروس خوب و دنج به سختی کافی در داخل استان ممکن است وجود داشته باشد، باقی مانده است فرصت اشتراک گذاری {وجود ندارد}، با این وجود با توافق هایی کدام ممکن است مشارکت در اطلاعات ایم، می توانیم به همین دلیل در امروز هم خروس خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم گوشت خنک dishing out کنیم.