اکثریت آلمانی ها از اقتصاد این کشور راضی نیستند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم روسیه، نظرسنجی تلویزیون ARD آلمان نشان می دهد که اکثریت مردم آلمان از اقتصاد این کشور ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، از هر پنج آلمانی، 4 نفر و 80 درصد آنها وضعیت اقتصادی این کشور را بد ارزیابی کرده اند، 47 درصد آنها وضعیت اقتصادی آلمان را «کم کیفیت» و 33 درصد از آنها گفته اند که چنین است. “بد”.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که وضعیت آلمان باعث نگرانی 85 درصد از شهروندان شده است که در مقایسه با نظرسنجی مشابه در سال 2020، 34 درصد افزایش داشته است.

در عین حال اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی یعنی 53 درصد معتقدند که وضعیت اقتصادی آلمان در سال آینده بدتر از اکنون خواهد بود. علاوه بر این، 32 درصد معتقدند که اقتصاد با ثبات خواهد بود و تنها 12 درصد معتقدند که اقتصاد در سال آینده بهبود خواهد یافت.

در این نظرسنجی که از 3 تا 5 اکتبر 2022 انجام شد، 1307 نفر شرکت کردند و حاشیه خطا بین 2 تا 3 درصد متغیر است.