اهدای 40 میلیارد ریال و 114 سکه به هشترود – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رضوی افزود: حدود ۹ میلیارد پرونده در این شهرستان موجب گذشت، صلح و اجماع شده است.

وی افزود: با تلاش قوه قضائیه 32 پرونده طلاقی که زوجین در سال گذشته به دادگاه آورده اند موجب صلح و اجماع شده و به زندگی بازگشته است.

رئیس کل دادگستری هشترود ادامه داد: امسال بیش از 23 هزار پرونده در دادگاه این شهرستان رسیدگی و پس از صدور حکم مختومه شده است.

رضوی گفت: مجموع پرونده های وارده در محاکم شهرستان در سال جاری 23 هزار و 770 فقره بوده و در سال گذشته صدها پرونده باقی مانده که منجر به صدور رای شده است.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین پرونده ای که در دادگاه هشترود بیشترین طول کشید، جنجال دسته جمعی، توهین و افترا بود که منجر به صلح و اجماع شد.