اهدای 1000 هکتار از اراضی کشاورزی گیلانغرب برای صیفی جات – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار هکتار زمین کشاورزی در پای سد زاگرس یلانرب اختصاص داده شده برای کاشت دوم تابستان.

وی افزود: این تصمیم با توجه به اتمام منابع آبی و تمام شدن ذخایر پشت سد به دلیل کاهش بارندگی گرفته شد و این مجوز برای کشت ذرت 70 درصد و 30 درصد ذرت صادر شد. ذرت برای خوردن.»

معاون حفاظت آب منطقه ای کرمانشاه گفت: در انتهای 2 سد و مخزن سراب یلانرب همچنین کشت ثانویه ممنوع است.

مرادی اعلام کرد: امکان سدسازی این شهر وجود دارد یلانرب در حال حاضر 48 میلیون متر مکعب آب پشت این سد وجود دارد.