اهدای عضو در مشهد 4 بیمار را تغذیه کرد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی گفت: با اهدای یک سوم و دویست هزار عضو اهدایی عضو مرگ مغزی محمود مرادیان 61 ساله که در بیمارستان قائم (عج) بستری شده بود به بخش پیوند مرکز پیوند مرکز پیوند قائم (عج) مراجعه کرد. دانشگاه مشهد با رضایت خانواده تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

رئیس بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کبد محمود مرادیان به مردی 56 ساله ساکن خواف در بیمارستان منتصریه منتقل شد.

وی گفت: قرنیه چشم مرحوم محمود مرادیان به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

خالقی گفت: همچنین بخشی از پوست محمود مرادیان برای پیوند به بیماران در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.