اهدای اعضای ناخوشایند در حال مرگ مغزی در داخل مشهد جان ۳ نفر را نجات داد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد خالقی اظهار کرد: در داخل یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتادو هشتمین حرکت اهدای عضو به دلیل اهدا کننده در حال مرگ مغزی محمد شارعی ۶۱ ساله کدام ممکن است به دلیل بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در داخل قلب {پیوند} اعضای دانشکده مشهد راه اندازی شد شد، پس به دلیل رضایت خانوار‌اش، خرس جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

در کنترل واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشکده علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های مرحوم محمد شارعی برای {پیوند} به مبتلایان نیازمند قرنیه به بیمارستان فوق {تخصصی} توجه پزشکی خاتم الانبیاء (عج) مشهد انتشار شد.

وی ذکر شد: قسمتی به دلیل منافذ و پوست اقامت یاد محمد شارعی برای {پیوند} به مبتلایان فاز سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتشار شد.