انهدام 145 پهپاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1300 تانک اوکراینی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش اسپوتنیک، ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت حفاظت سراسری روسیه معرفی شد کدام ممکن است نظامی روسیه در داخل حرکت عملیات ویژه ارتش، 145 پهپاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1300 سیستم تانک، 124 سامانه موشکی، 500 سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} بیش به دلیل هزار نیروی اوکراینی را در داخل اختیار داشت.

وی افزود: {در این} عملیات ویژه 145 پهپاد، 1298 سیستم تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خودروهای زرهی، 124 سامانه راکتی، 469 سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1047 خودروی ویژه نظامی اوکراین منهدم شد.

روسیه صبح روز پنجشنبه 24 فوریه به اوکراین {حمله} کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آگاه است کدام ممکن است هدفش حمایت به دلیل کسانی است کدام ممکن است هشت 12 ماه مبتلا کشتار کیف بوده اند.