انقلاب اسلامی ایران غیر زمینی ترین گام در داخل تسریع فرج امام زمان (عج) است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبر ایده مطالعات خبرنگار تا حد زیادی، حجت الاسلام سید هاشم الحیدری شامگاه پنجشنبه در داخل {مراسم} نیمه شعبان در داخل مسجد مقدس جمکران کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مهدی یاور 12 ماه تصمیم گیری در مورد شد با سخنرانی با شادمانی فرا {رسیدن} میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام زمان (عج) را تبریک گفتند.عجفرمود: در داخل زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت امام عصر (عج)عج) برای قبولی {در این} امتحانات با نایب امام در داخل آن خواهد شد زمان قیامی مشارکت در می شد.عج) در موجود است در اطراف هم مخلوط شویم.

دبیرکل جنبش پذیرش خدا عراق ذکر شد: انقلاب اسلامی ایران مقدس ترین واقعه در داخل غیبت کبری بود زمان امام راحل پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ولایت فقیه به همین دلیل کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمینار برای گروه بر می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حیاتی ترین قدم است.عج) دیا

وی با خاص اینکه ملت ایران مربوط به دوران رسول خدا نباید باشد کدام ممکن است تفرقه بیندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام شخصی را رها کنند، افزود: ایران در داخل 8 12 ماه درگیری چسبیده کرد کدام ممکن است بلافاصله مربوط به زمان پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام علی (ع) است.ع) این پشتیبانی نباید باشد ری ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این ساخت زنگ بزنید.

هاشم الحیدری وی ذکر شد: ملت ایران چسبیده کرده است کدام ممکن است حاکمان، ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان را تنها واقعی نمی گذارد. ام مطالعه جهان اسلام کدام ممکن است ساختار جمهوری اسلامی ایران است. یاران چون انقلاب اسلامی ایران در داخل کل شما جبهه ها محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار ایستاد.

سقوط رژیم صهیونیستی فوق العاده در دسترس است

دبیرکل جنبش پذیرش خدا وی ذکر شد: سقوط رژیم صهیونیستی فوق العاده در دسترس است.

وی افزود: تسریع فرج 9 تنها واقعی با استفاده از نماز {امکان پذیر است}، نسبتاً این یک ضرورت است فرج در داخل کل شما زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید با نایب امام در داخل آن خواهد شد زمان در داخل میدان حضور یابد.عج) بیعت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} {اجازه} دهند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل بر کشورهای اسلامی حکومت کنند.

هاشم الحیدری وی با گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس ابومهدی ذکر شد: شهدای ما در داخل جبهه از دوام در داخل کل شما میهن اسلامی سازمانی شخصی به رئیس معظم انقلاب اسلامی را فراموش نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عهد آن خواهد شد حضرت قابل اعتماد ماندند. زمان (عج) دیا