انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب منزل مسکونی در داخل قم 3 مجروح شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی چهارشنبه عصر در داخل ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب خوب منزل مسکونی در داخل حادثه چهارشنبه قبلی قم در داخل وسط مدیریت شومینه نشانی گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان در داخل محل حضور داشتند.

وی اظهار داشت: با حضور امدادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان در داخل محل حادثه مصدم 2 شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک خانم باردار در داخل محل تخلیه شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت کمون قم به همین دلیل آمادگی خبر داد خارق العاده یکی در میان مسئولان گروه شومینه نشانی قم اظهار داشت: همه شما کارمندان کنار هم قرار دادن تامین امنیت در داخل چهارشنبه آخر 12 ماه هستند. خارق العاده رادیکال.

وی افزود: {متاسفانه} پرتاب {زباله} سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی. زا خواهد شد پرتاب سنگ به خودروهای شومینه نشانی نیز خسارت وارد کرد تخصصی ایجاد می کند این حادثه 4 اسباب بازی آمبولانس مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان نیز قابل انتساب به شکستگی شیشه یکی در میان خودروها مجروح شدند.