انفجار خودروی بمب گذاری شده در داخل بلژیک / 4 کشته – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل خبرگزاری اسپوتنیک، بر تأثیر {حمله} خوب نیروی محرک {خودرو} به افرادی خوب کارناوال در داخل بلژیک {تجمع} کرده بوده اند، 4 نفر کشته شدند.

مداوم است…