انسداد محور خمر بندر – لنگ بندر – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، امیر معصومی کارشناس مرکز مدیریت راه های کشور با تشریح آخرین حقایق محور شمالی، از محدودیت های ترافیکی و تغییر مسیر در بندر خمر بندر لنگه وی گفت: به دلیل وقوع زمین لرزه و رانش زمین و ایجاد پل در منطقه، این محور تا زمان فوت بسته است و تردد از مسیرهای مخالف انجام می شود.