انجام 19000 عمل از اورژانس کرمانشاه/آمار بالای مزاحمت تلفنی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانهومان رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ۹۸ هزار و ۲۲۱ تماس با اورژانس کرمانشاه بوده که ۱۳ هزار و ۸۰۶ تماس و در سه ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۸۸۹ تماس بوده است. ماموریت ها توسط اورژانس استان انجام شد.

وی افزود: تعداد 15 هزار و 317 ماموریت انجام شده توسط اورژانس قبل از بیمارستان کرمانشاه در سه ماهه نخست امسال شهری و 3 هزار و 572 ماموریت دیگر مربوط به حوادث رانندگی بوده است.

رئیس اورژانس و حوادث پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در مجموع 3 هزار و 770 ماموریت ترافیکی که از این تعداد 2 هزار و 473 مورد ترافیک شهری و یک هزار و 297 ماموریت ترافیکی جاده ای است.

رفیعی درباره ماموریت های غیرترافیکی گفت: 15 هزار و 119 ماموریت غیر جاده ای قبل از بیمارستان کرمانشاه توسط اورژانس انجام شده که از این تعداد 12 هزار و 844 مورد غیر شهری و 2 هزار و 275 مورد غیر جاده ای بوده است. آن آمد.

وی در خصوص مرکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی استان کرمانشاه گفت: 145 آمبولانس، 2 اتوبوس، پنج دستگاه آمبولانس. موتورلنس و 700 نفر در استان کرمانشاه مشغول به کار هستند.