امیرعبداللهیان: معامله وجود دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در آستانه نشست هیئت مدیره آژانس در توئیتی نوشت: با جوزف بورل ما در مورد مذاکره برای رفع پنالتی و نحوه ادامه صحبت کردیم. اگر بنیانگذاران تصمیم ضد ایرانی آژانس از روش ارعاب پیروی کنند، مسئولیت تمام عواقب آن بر عهده آنهاست.

وی افزود: ما از توافقات خوب، قوی و پایدار استقبال می کنیم. اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقعی باشند، می توان به توافق رسید.