امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید آفرینی در داخل پرتو آموزه‌های قرآن تعیین کنید می‌گیرد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین آیین سراسری تکریم خادمان قرآن کریم در داخل مصلی امام خمینی (ره) طی سخنانی، برگزاری نمایشگاه قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه داشتن نکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت‌های قرآن را جایگزین فوق العاده ارزشمندی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انسانیت، انسان در داخل پرتو تحقق یافته است‌های قرآن کریم تعیین کنید می‌گیرد.

وی یکپارچه داد: حیات طیبه در داخل پرتو تحقق یافته است‌های قرآن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان اگر به همین دلیل قرآن بهره ببرد جایگاه رفیعی پیدا خواهد کرد. قرآن راهنما هدایت انسان است با این وجود تعدادی از آن قرار است برخوردار نمی‌شوند.

رئیس جمهور با خاص اینکه محله انسانی بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر نیازمند هدایت‌های قرآن است، اظهار داشت: محله بشری نیاز به به آیات نورانی قرآن دل بدهد، محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ما نیز بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر نیازمند آموزه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت قرآن کریم است.

رئیسی افزود: امام راحل احیاگر قرآن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل ایشان نیز مقام معظم مدیریت مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات فراوانی در داخل انشعاب آموزه‌های قرآن داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره عصر نوجوان را به فراگیری قرآن الهام بخش می‌کنند.

وی با خاص اینکه همانطور که صحبت می کنیم محله ما بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر ممکن است بخواهید امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدآفرینی دارد، تصریح کرد: امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید آفرینی در داخل پرتو آموزه‌های قرآن تعیین کنید می‌گیرد.

رئیس‌جمهور، از دوام سربازان در داخل فلسطین، یمن، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان را در داخل پرتو آموزه‌های قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدآفرینی کلام الله مجید دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: فردا روز قدس است روز قدس روز امید همه شما مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومان عالم است، زمانی کدام ممکن است {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را نوید می‌دهد.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: به برکت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی به سمت دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناامیدی} دشمن رقم خواهد خورد.