امیدهای «ذهن استخوان» در بازار/ مسئله‌ «چپ راست» رفع می‌شود؟ – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانامیرحسین حیدری چاپ شده‌کننده تصاویر حرکتی سیمایی «ذهن استخوان» به کارگردانی حمیدرضا مبتلا در داخل مراجعه به خبرنگار مهر، کسب اطلاعات در مورد تحریک کردن اکران پایه این تصاویر حرکتی با سینمای سرگروهی در داخل شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به همین دلیل پایتخت کدام ممکن است برای اولیه موارد اتفاق می‌افتد، منطقی سازی داد: این اتفاق خوبی است کدام ممکن است نیاز به جلوتر از این‌ها در داخل سینمای ایران رخ می‌داد تا ترکیبی سرگروه‌های سینمایی دچار تغییراتی شود. این اتفاق را {در حال حاضر} به فال نیک می‌گیریم.

وی یکپارچه داد: تخلیه پردیس‌های سینمایی در داخل شهرستان‌ها {در حال حاضر} انگشت کمی فقط به همین دلیل تخلیه پردیس‌های مطرح تهران ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال به همین دلیل تصاویر حرکتی‌ها به‌گونه‌ای است کدام ممکن است می‌توان به داده های آماری این پردیس‌ها استناد کرد. سینماهایی یادآور «هویزه» مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کلان شهر آفتاب» شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا سینماهای مطرح شهرهای یکی دیگر یادآور تبریز، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهواز سینماهایی هستند تخلیه تصاویر حرکتی‌ها تأثیرگذار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان به آمار آن خواهد شد‌ها رجوع کرد. ۲ پردیسی کدام ممکن است {در حال حاضر} به ترکیبی سرگروه‌های سینمایی اضافه شده‌اند، سینماهایی هستند کدام ممکن است به همین دلیل این منظر مرجع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی‌ها در داخل آن خواهد شد‌ها تخلیه‌های قابل قبولی دارند. به همین دلیل این زاویه این اتفاق مبارک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌عنوان خوب چاپ شده‌کننده به همین دلیل آن خواهد شد استقبال می‌کنم.

حیدری کسب اطلاعات در مورد اکران «ذهن استخوان» هم منطقی سازی داد: ما در گذشته به همین دلیل کرونا قطعنامه به اکران این تصاویر حرکتی داشتیم. در زمانی نامشخص در آینده حتی ابزار‌ریزی‌هایی هم برای چاپ شده آن خواهد شد کرده بودیم با این وجود متأسفانه در داخل مواجهه با ماجرای کرونا، اکران آن خواهد شد را به همین دلیل انتخاب شخصی بیرون کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار یکی دیگر برای آن خواهد شد ریختیم کدام ممکن است به اکران عید فطر امسال موکول شد. امیدواریم به همین دلیل این تصاویر حرکتی استقبال خوبی شود چراکه تصاویر حرکتی خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنم در داخل ترکیبی موجود تصاویر حرکتی‌های اکران اتفاق خوبی برای آن خواهد شد خواهد افتاد.

این چاپ شده‌کننده {تأکید کرد}: در داخل سبد اکران سینماها ما به {همه نوع} فیلمی خواستن {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم ترکیبی موجود تصاویر حرکتی‌های عید فطر هم می‌تواند رمز و راز را خوشحال نگه دارد چرا کدام ممکن است هم تصاویر حرکتی کمدی {داریم}، هم تصاویر حرکتی ملودرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تصاویر حرکتی اجتماعی. به همین دلیل این منظر مقطع موجود را زمان مناسبی برای اکران «ذهن استخوان» می‌دانم.

وی کسب اطلاعات در مورد {شرایط} اکران نوروزی سینماها هم ذکر شد: در داخل نوروز امسال یادآور نوروز سالانه ما هفت تصاویر حرکتی در داخل هفت سرگروه سینمایی داشتیم. اکران نوروز همواره گل سرسبد نوبت‌های اکران سینماها محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت هم در داخل هفته‌های منتهی به نوروز شاهد ماراتن تصاویر حرکتی‌ها برای قرار کلاچ در داخل این مخلوط بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس قابلیت سالن‌های اکران هم به صددرصد رسید با این وجود اینکه چرا اکران نوروز امسال اکران موفقی نبود، ممکن است بخواهید {آسیب}‌شناسی دارد. هم کرونا در داخل این مورد بی‌{تأثیر} نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه آخر افراد بعد به همین دلیل 2 12 ماه به تور نوروزی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً دلیل توضیحات اکران نوروز امسال یادآور {هر} 12 ماه نبود. در واقع تصاویر حرکتی‌های خوبی در داخل این مخلوط اکران شد کدام ممکن است به نسبت هم تخلیه خوبی داشتند، هرچند انتظارها را برآورده {نکردند} با این وجود برخاستن مناسبی برای گذار سینماها به همین دلیل {شرایط} کرونایی داشتند.

حیدری اظهار کرد: واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است ما در زمانی نامشخص در آینده هستیم کدام ممکن است رفتارشناسی بینندگان سینما کمی فقط طاقت فرسا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما خودمان هم مشغول آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا هستیم. اکران نوروزی تأیید شد کدام ممکن است رمز و راز سینما رمز و راز باهوشی شده است کدام ممکن است نیاز به به سلیقه‌اش احترام بگذاریم. {در این} {شرایط} پیش‌سوراخ بینی کردن کسب اطلاعات در مورد پرفروش شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا کم‌تخلیه شدن تصاویر حرکتی‌ها طاقت فرسا شده، «ذهن استخوان» روی کاغذ تصاویر حرکتی خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما مولفه‌هایی کدام ممکن است خوب تصاویر حرکتی در بازار مورد نیاز دارد را داراست. تصاویر حرکتی هم بازیگران خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروشکل درستی، امیدوار هستیم کدام ممکن است رمز و راز هم تصاویر حرکتی را دوست خوب داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد استقبال تدریجی، تخلیه {هر} فیلمی به نفع کل شما سینما است.

سرپرست محل کار چاپ شده «{نمایش} گستران» کسب اطلاعات در مورد ابزار‌های آتی این محل کار چاپ شده هم منطقی سازی داد: ما {در حال حاضر} سه تصاویر حرکتی «زنده»، «چپ، راست» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نیلگون» را کنار هم قرار دادن چاپ شده {داریم} کدام ممکن است اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، اکران آن خواهد شد‌ها را در داخل اصل {کار} {داریم}. امید {داریم} کدام ممکن است مسئله اکران تصاویر حرکتی «چپ، راست» هم برطرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای منوچهر محمدی به‌عنوان تولید‌کننده این تصاویر حرکتی در داخل مشکل هستند تا پروانه {نمایش} آن خواهد شد مجدد صادر شود. امیدواریم در داخل تعامل داشتن تولید‌کننده تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارشاد بدون در نظر گرفتن {زودتر} این پروانه صادر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق خوبی رخ دهد کدام ممکن است کل شما سینما می‌تواند به همین دلیل آن خواهد شد منتفع شود. «چپ، راست» می‌تواند بعد به همین دلیل «انفرادی» روانه پرده سینماها شود.

وی کسب اطلاعات در مورد {شرایط} اکران تصاویر حرکتی «زنده» به کارگردانی روح‌الله حجازی هم ذکر شد: عالی زمان اکران این تصاویر حرکتی فصل زمان تابستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مشکل هستیم تا برای زمان تابستان امسال ابزار‌ریزی مورد نیاز برای اکران این تصاویر حرکتی را داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم تا در گذشته به همین دلیل جام‌بین المللی این تصاویر حرکتی را اکران کنیم.

حیدری در داخل بالا مطرح کرد: تصاویر حرکتی «نیلگون» هم خوب ملودرام خیلی موثر به همین دلیل حسین سهیلی‌زاده است کدام ممکن است می‌تواند امکان مناسبی برای اکران در داخل اواخر زمان تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فصل {پاییز} باشد یا نباشد. تصاویر حرکتی‌های یکی دیگر هم در داخل انگشت {داریم} بلند مدت کسب اطلاعات در مورد آن خواهد شد‌ها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.