امضای تفاهم نامه همکاری برای مقابله با گرد و غبار بین ایران و کوا- خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در دیدار با مقامات ارشد کویتی بر همکاری منطقه ای برای مقابله با ریزگردها و اجرای برنامه اقدام منطقه ای تاکید کرد.

در این نشست توافقنامه ای در خصوص طوفان بین انجمن حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و سازمان محیط زیست دولت کویت به امضا رسید.

از نکات مهم این همکاری می توان به سمینارها، کنفرانس ها و نشست های عمومی، تبادل اطلاعات با بازدید کارشناسان و دانشمندان حوزه طوفان، ایجاد کارگروه های ویژه و تبادل دانش، تبادل تجربیات در زمینه های مدیریتی، سازگاری و مقابله با آن اشاره کرد. طوفان و گرد و غبار و همچنین استفاده از تجربیات مراکز بین المللی موجود در زمینه هشدار سریع و پیش بینی طوفان.