اقدامات انزجار انگیز مشاور آمریکا در داخل گروه ملل علیه روسیه – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانلیندا توماس گرینفیلد، فرستاده آمریکا در داخل گروه ملل روز جمعه به الجزیره اظهار داشت: مسکو سابقه {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندی در داخل بیشترین استفاده را ببرید سلاح های شیمیایی دارد.

مشاور آمریکا در داخل گروه ملل {در این} باره اظهار داشت: روسیه سعی دارد به همین دلیل این شورا برای تخلیه اطلاعات غلط استفاده بیشتر از تنبل! مسکو در داخل مشکل {است تا} کمپین بازاریابی شخصی را برای توجیه خشونت شخصی علیه اوکراین انواع دهد!

لیندا توماس گرینفیلد افزود: روسیه شناخته شده به عنوان عضو کاملاً شورای ایمنی به همین دلیل تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات شخصی استفاده می کند از.

پس به همین دلیل وتوی آمریکا در داخل نشست عصر قبلی شورای ایمنی روسیه؛ واسیلی نبوکدنزار، مشاور مسکو در داخل گروه ملل متحد، روز جمعه مونتاژ شورای ایمنی را فراخواند.

بر ایده گزارش رسانه ها، هدف اصلی این نشست بر احیای آزمایشگاه های شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی یانک در داخل اوکراین به احتمال زیاد خواهد بود.

وزارت خارجه روسیه دیروز به همین دلیل واشنگتن خواست تا تمام داده ها مشابه با {کار} آزمایشگاه آلی مربوط به آمریکا در داخل اوکراین را فراهم کردن دهد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در داخل کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت: ما شاهد سکوت سرسختانه، عدم احتمال دارد صحبت در موضوع آن قرار است در داخل صحنه در سراسر جهان، کتمان جزئیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب انداختن شواهد بوده ایم.

زاخارووا خاطرنشان کرد کدام ممکن است این آزمایشگاه‌ها در داخل اوکراین مستقیماً با پنتاگون {کار} می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انتساب به عدم وجود سیستم اثبات طبق کنوانسیون سلاح‌های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سمی} (BTWC) پتانسیل نظارت بر {مشارکت} این آزمایشگاه‌ها در داخل ابزار آمریکا وجود {نداشت}.

این دیپلمات تاکید کرد کدام ممکن است واشنگتن به همین دلیل 12 ماه 2001 با سیستم راستی آزمایی دیگری {بوده است}.