افشای شبکه تقلب داوطلبان کنکور 1401 – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهاندکتر دکتر در گفتگو با خبرنگار مهر. عبدالرسول پورعباس افزود: متاسفانه در آزمون آزمایشی که برای حدود 700 داوطلب در کنکور 1401 برگزار شد، عده ای فکر کردند که می توانند دوباره تقلب کنند، هرچند اطلاع رسانی نشده است، این شبکه قبلا کار خود را انجام داده است.

وی افزود: نکته مهم این است که چون داوطلبانی که باید در این آزمون شرکت می کردند به پایان رسیده است، سوالات تا شب امتحان مشخص نیست و در آخرین لحظه سوالات تکمیل می شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: اعضای این شبکه چند روز قبل از رفع شبهات کاندیداهای 1401 مبالغ هنگفتی از مردم گرفتند، شواهدی حاکی از آن است که تا سقف 300 میلیون تومان از مردم گرفته شده است.

وی افزود: این شبکه را در سازمان سنجش پیدا کردیم. این شبکه قلابی داوطلبان را به شیوه ای بسیار پیچیده دستکاری می کرد تا داوطلبان این باور را داشته باشند که واقعاً سؤالات کنکور را دارند. اما در بررسی های ما مشخص شد که همه این روش ها جعلی بوده و اصل نیستند و فقط پول زیادی از داوطلبان گرفته اند.

پورعباس خاطرنشان کرد: در این آزمون به دلیل محدودیت تعداد داوطلبان، موردی برای جایگزینی داوطلب اصلی در آزمون وجود نداشت. در کنکور 1401 مشخص است که چند نفر در شبکه فعال بوده و در آزمون شرکت کرده اند نه داوطلب اصلی. این شبکه ها پول می گیرند و جای افراد را می گیرند.

وی گفت: در مورد شرایط کنکور 1401 امسال، تصویر شفاف است و برخی از کسانی که این کار را انجام داده اند لو رفته است.

رئیس سازمان سنجش با توجه به تعداد شکست خوردگان کنکور 1401 یادآور شد: حدود 850 نفر متقلب در ورود به کنکور شناسایی شدند. حدود هزار نفر به نتایج آزمایش شک کردند و از این هزار نفر حدود 770 نفر در آزمون رفع شک شرکت کردند و حدود 200 نفر در آزمون شرکت نکردند.

وی افزود: از بین افرادی که در آزمون 1401 کنکور شرکت نکردند، به دلیل اینکه فرصت رفع شبهات به آنها داده شد و اقدامی نکردند، در کمیته آزمون تفسیر آزمون قرار می گیرند. ممکن است محکوم شود