افزایش 19 درصدی اهدای خون در استان ایلام – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانلیلیا آسیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۳۱ امتیاز آزمایشات خون این کار در استان ایلام انجام شد.

وی افزایش 19 درصدی اهدای خون در استان ایلام را برشمرد سال جاری اضافه شده: در سال جاری تعداد مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون استان 20 درصد افزایش داشته است.

آسیم آبادی گفت: خوشبختانه در کوارتر اول بود سال جاری ویژگی های پس انداز بانکی ra استان ایلام وضعیت خوبی دارد.

وی بیان کرد: وجود افرادی که با اهدای خون در استان ایلام پول زیادی را دوست دارند قابل تقدیر است.