افزایش 14.5 درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی افزود: از اول مهرماه سال گذشته تا 12 به طور میانگین حدود 250 میلی متر در استان باریده است که خرداد ماه امسال بود که در مدت مشابه سال گذشته 218 میلی متر بود. “

وی با بیان اینکه بارندگی در آذربایجان شرقی در سال آبی امسال حدود 13 درصد کاهش داشته و نسبت به بلندمدت بیش از 36 میلی متر است، بیان کرد: به طور میانگین در آن مدت و در بلندمدت حدود 286 میلی متر بارندگی در منطقه رخ داده است. استان است.

به گفته رئیس اداره هواشناسی استان، میانگین بارندگی در فصل بارندگی در استان 319.4 میلی متر است: تاکنون حدود 78 درصد بارندگی امسال در آن زمان تامین شده است. .

عبدلی ادامه داد: در فصل بهار و ابتدای سال جاری تا 21 خرداد حدود 89.8 میلی متر بارندگی در این استان رخ داد که هم در این فصل و هم در درازمدت میزان بارندگی حدود 120 میلی متر است که نشان از کاهش آن دارد. حدود 25 درصد، معادل 30 میلی متر بارندگی در آن دوره.

وی یادآور شد: امسال حداکثر بارندگی از شهرستان هشترود حدود 386 میلی متر و کمترین بارندگی از آذرشهر 163 میلی متر است.

رئیس اداره هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: میزان بارندگی در هشترود نسبت به مدت مشابه سال گذشته 164.4 میلی متر و نسبت به مدت طولانی 6.6 میلی متر و در آذرشهر نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. 23.5 میلی متر میلی متر و 83 میلی متر در مقایسه با زمان طولانی.

عبدلی افزود: میانگین بارندگی تبریز در سال برداشت جاری حدود 198 میلی متر و میانگین آن حدود 248 میلی متر است که میزان بارندگی در سال برداشت جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 45.6 میلی متر است. نسبت به بلند مدت 50 میلی متر کاهش یافته است.