افزایش 10 درصدی تولید عسل در شهر همدان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رحمان ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح سرشماری کلنی زنبور عسل در شهر همدان، اظهار داشت: با توجه به سرشماری با کلنیه های زنبورعسل در سراسر کشور، این طرح در شهر همدان نیز اجرا می شود. از 16 مهر آغاز شد و تا 7 مهرماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: کار سرشماری زنبورستان ها این شهر توسط متخصصان بخش تولیدات دامی و مرکز خدمات شهرستان اداره می شود.

مدیر کاشت شهرستان همدان خاطرنشان کرد: اطلاعات جمع آوری شده است آن را بیاورید شامل تعداد کندو، انواع کندو، گونه زنبورها و ملکه ها، ویژگی های زنبورداران، بهره وری و غیره در سامانه پهنه بندی ثبت می شود، افزود: در نهایت با توجه به ثبت نام فوق مجوز مهاجرت به زنبورداران داده می شود و در صورت اعطای تسهیلات و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. .

ایرانپور خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار سال گذشته، شهرستان همدان با بیش از 18 هزار زنبوردار 262 زنبوردار فعال دارد. مستعمره زنبورها قبلاً با آن مشغول هستند.

این مسئول به طور کلی گفت همه 8 تا 15 کیلوگرم عسل تولید می کند، گفت: امسال پیش بینی می شود تولید عسل در پایتخت 10 درصد افزایش یابد.