افزایش یدا رد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانتا بشارت دهد و نان و شراب را آماده کند و بشارت دهد. جایزه بنیاد فرهنی البرز ک ک ک ک ک ک ک ک

جایزه در بخش حوزویان و در بخش نوآوران و مخترعان از هفت نفر از طلاب برتر حوزه های علمیه سراسر کشور هر یک با اعطای 50 میلیون تومان نقدی، در بخش نوآوران و مخترعان نیز از پنج مخترع و نوآور با اعطای مبلغ 70 میلیون تومان در بخش نقدی. پنج دانشمند برتر با اعطای هر نفر مبلغ 220 میلیون تومان جایزه نقدی، لوح تکریم و جایزه البرز تقدیر می شود.در بخش نخبگان جدایی از دانش آموزی نسبت به سال قبل از 50 درصد رشد است.

مراسم اعطای جایزه در بخش نخبگان با توجه به شرایط در اردیبهشت ماه سال 1401 برنامه برگزار شد، در حال حاضر حاضر در جهت تمدید زمان ثبت نام و علایق افراد در روزهای باقیمانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.