افزایش های کاملاً متفاوت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس / سه نکته کلیدی در داخل سایه جام – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در داخل یکی از آنها در نظر گرفته ظریف ترین دیدارهای نیم فصل دوم رقبا های لیگ برتر، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در حال حاضر در داخل چارچوب هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} لیگ برتر در داخل میدان {آزادی} به مصاف هم خواهند سر خورد. آماده شدن برای این تفریحی، استقلال همراه خود 54 {امتیاز} اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس همراه خود 48 {امتیاز} در داخل کلاس دوم جدول قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتیجه نهایی تاثیری در داخل وضعیت امور او می رود {در این} هفته نخواهد داشت. با این وجود، به مشاوره تنوع از متخصصان، دریافت کرد این تفریحی احتمالات زیادی برای دریافت کرد شدن در داخل تفریحی امسال دارد.

پرسپولیس همراه خود 33 گل عالی جاده {حمله} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال همراه خود 7 گل زده عالی جاده حفاظت این فصل را دارند. آبی ها تنها واقعی خدمه با بیرون باخت این رویداد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خوب طرف همراه خود 16 برد احتمالاً بیشترین برد را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین عالی معمولی 25 متعلق به این خدمه است متعاقباً آمار پیش به همین دلیل تفریحی برای شاگردان مجیدی با کیفیت حرفه ای به احتمال زیاد خواهد بود. .

مجیدی احتمالا {در این} twiddling با سیستم 2-5-3 تفریحی خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد تفکرات مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن گیمرها در داخل روال تمرین زودتر، پیشگویی کردن ساختار خدمه اول {کار} سختی معمولاً نیست. دوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های ویدیویی

برترین گیمرها و تهدید کننده ترین گیمرها مجیدی {در این} فصل 3 شرکت کننده معاصر واردی هستند کدام ممکن است اولیه فصل حضور شخصی را {در این} خدمه سپری می کنند. کوین یامگا همراه خود 10 گل 9 تنها واقعی شرکت کننده برتر آبی ها کمی یکی از آنها در نظر گرفته رقبای آقای یامگا است. گلی {در این} فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزها می دانند کدام ممکن است هیچ شرکت کننده استقلالی {در این} تفریحی به بعد یمگا کشنده ای معمولاً نیست.

امیرحسین حسین زاده دومین شرکت کننده کشنده ای استقلال است. این شرکت کننده 21 ساله کدام ممکن است قابل مقایسه با یامگا اولیه فصل حضور شخصی را در داخل مخلوط آبی ها سپری می تنبل همراه خود 5 گل دومین شرکت کننده کشنده ای این خدمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع می تواند برای آبی ها کشنده ای باشد یا نباشد. حریف {در این} تفریحی

پرسپولیس به خوبی می‌داند کدام ممکن است آبی‌های «بال چپ» کدام ممکن است اولیه فصل حضورشان {در این} خدمه را سپری می‌کنند، سومین شرکت کننده کشنده ای آبی‌ها در داخل محوطه جریمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز 4 موارد در داخل ترکیبی خدمه سودآور به گلزنی شده‌اند. مدافعان پرسپولیس به خوبی می دانند کدام ممکن است حتی دوم مراقبت نشده به آرایشگر در داخل شلوغی محوطه جریمه در واقع می تواند برای این خدمه {گران} تمام شود.

به همین دلیل طرفی گل محمدی به معنی 2-4-4 خدمه را وارد میدان می تنبل. حیاتی ترین نکته برای خوب معلم سرخ ها {در این} تفریحی، تصمیم گیری در مورد دروازه بان است. به همین دلیل آنجایی کدام هرکدام 2 دروازه بان پرسپولیس در داخل هفته های فعلی عزت نفس شخصی را به همین دلیل بازو اطلاعات اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای شخصی سودآور به سند کلین شیت نشده اند، تصمیم گیری در مورد دروازه بان عظیم ترین چالش در داخل ترکیبی است. آرنج سرخ ها.

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل اندیشه هایی کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل این تفریحی بر افکار گل محمدی تحت سلطه بود، استفاده بیشتر از هر دو عدم بیشترین استفاده را ببرید سیدجلال حسینی بود. علیرغم اینکه حسینی شرکت کننده ماهر ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور او می رود در داخل پایین در واقع می تواند برای پرسپولیس قطعا ارزش آن را دارد افزوده باشد یا نباشد، با این وجود {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی گیمرها نوجوان در داخل مرحله هجومی استقلال در واقع می تواند پیروز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی سرخ ها را راضی کرد کدام ممکن است به همین دلیل سید 40 ساله استفاده بیشتر از نکند. جلال {در این} تفریحی

پرسپولیس عالی لیگ هجومی را در داخل اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرداد عبدی کشنده ای ترین شرکت کننده این خدمه است کدام ممکن است 7 گل زده این مهاجم حتی خوب گل هم نزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه تفریحی های دربی را دارد به همان اندازه موارد روانی برای او می رود راه اندازی تنبل.

2 شرکت کننده پرسپولیس در نتیجه مصدومیت این تفریحی را به همین دلیل بازو دادند کدام ممکن است عیسی آل کثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیامک نعمتی به همین دلیل جمله بازیکنانی بوده اند تخصصی ایجاد می کند هفته های فعلی دیر یا زود به پرسپولیس نرسیدند. محمدی جدا از این 2 گل در واقع می تواند به همین دلیل تمامی گیمرها شخصی استفاده بیشتر از تنبل.

این تفریحی به همین دلیل ساعت 17:30 را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور 20 هزار تماشاگر به میزبانی اینترنتی پرسپولیس برگزار می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر احتمالات برد تیمی هر دو جذب می کند وجود داشته باشد یا نباشد، در طولانی مدت هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم}، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در داخل کلاس دوم باقی می قابل مقایسه با را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف {امتیاز} تنها واقعی 2 خدمه در واقع می تواند به خیلی کمتر هر دو تا حد زیادی اصلاح تنبل. 6 {امتیاز}