افزایش مصرف گاز طبیعی در صنعت اصفهان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری گفت: در شش ماهه نخست امسال ۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده است. وی گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز یک درصد افزایش داشته است.

کاهش 12 درصدی هزینه های خانوار و مشاغل

وی با توجه به میزان گاز خانگی و تجاری استان افزود: میزان گاز مصرفی در شش ماهه نخست امسال بیش از 947 میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مصرف گاز در بخش دولتی اعم از دینی، آموزشی، خدمات عمومی و غیره را بیش از 53 میلیون مترمکعب در شش ماهه نخست سال دانست و افزود: سال جاری است. از 15 آوریل تا اواسط آبان، مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت رو به افزایش است.

عسگری با بیان اینکه گاز طبیعی که منبع سوخت صنایع است نقش مهمی در افزایش تولید در استان دارد، خاطرنشان کرد: گاز طبیعی در کاهش آلودگی های زیست محیطی و زنده نیز بسیار موثر است.

وی افزود: رعایت شیوه های مصرف و نکات ایمنی و استفاده از بهترین تجهیزات مصرفی در صنایع، تجاری، خانگی و … ضروری است.