افزایش عملکرد باید در روش های استخراج روغن زیتون مورد توجه قرار گیرد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مجید خوشنود اولین نشست میز توسعه محصولات زیتون در کشور را به میزبانی اتاق زنجان برگزار کرد و تاکید کرد که داده های ما باید در راستای تولید زیتون و خطاها توضیح داده شود. در کار باید حذف شود. واجد اهمیت زیاد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش بهره وری در تولید زیتون و حفظ کیفیت در تولید آن برای حضور و رقابت در بازارهای بین المللی گفت: دفتر توسعه محصول ملی زیتون می تواند موضوع افزایش بهره وری را در دستور کار خود و پیگیری کند.

مشاور عالی استاندار زنجان با بیان اینکه دفتر توسعه صادرات می تواند با تشکیل کمیته ویژه روغن و کنسرو مشکلات را به صورت ویژه پیگیری کند تا به نتایج موثری دست یابد، گفت: قیمت فرآورده های زیتون باید افزایش یابد. کاهش. تا بتوانیم در بازار بین المللی به خوبی رقابت کنیم

خوشنود با بیان اینکه در فرآیند استحصال روغن زیتون باید نسبت به افزایش عملکرد اقدام کنیم، گفت: تولید و تولید با کیفیت بسیار مهم است.

همچنین امیرعلی مصیبی، معاون بازرگانی صنعت معدن و تجارت استان زنجان از ایجاد دفاتر ملی و استانی از چندین سال پیش در سازمان توسعه تجارت ایران با هدف واگذاری اختیارات می گوید. به استان ها گفت: استان زنجان با وجود درخواست استان قزوین موفق شد. دریافت دفتر توسعه صادرات فرآورده های زیتون که باید با برنامه ریزی هماهنگ در راستای تولید و صادرات این محصول گام بردارد.

عبدالله جعفری معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به آمار تولید زیتون در استان زنجان و کشور اشاره کرد و به مصرف زیتون در بخش های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: میزان تولید و مصرف زیتون است. این محصول در این کشور به هم نزدیک است و مازادی برای صادرات ندارد، بنابراین باید نسبت به افزایش محصول اقدام کنیم.

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان گفت: دفاتر متنوعی برای توسعه صادرات در انجمن توسعه تجارت وجود دارد که به استان ها ارائه می شود، اما علیرغم درخواست استان های مختلف برای ارتقای صادرات. از فرآورده های زیتون در کشور، اما استان زنجان به عنوان یک استان برگزیده منتخب توسعه ملی فرآورده های زیتون.

رنگ رونا با اشاره به اینکه میزان تولید و مصرف فرآورده های زیتون در کشور یکسان است، گفت: در این راستا برنامه ریزی برای افزایش تولید در آینده بسیار ضروری است.

وی با اشاره به رایزنی انجام شده با بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان زیتون در کشورهای ترکیه، یونان و اسپانیا خاطرنشان کرد: این سه کشور تولیدکنندگان اصلی زیتون در دنیا هستند و صادرات بالایی دارند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معادن و صنایع کشاورزی ایران ادامه دادند: استفاده از تجربیات این کشورها در تولید، صادرات، تغییر روش ها، تغییر روش های برداشت، گذار از تولید سنتی به تولید صنعتی، بذرکاری. و استخراج نفت از جمله کارهایی است که در آینده باید انجام شود تا محصولات صادراتی کشور افزایش یابد.

رنگ رونا با اشاره به اینکه به دلیل کمبود تولید مازاد زیتون در کشور، صادراتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بنابراین باید برای افزایش سطح زیر کشت در روش زراعی، تغییر کشت و تولید برنامه ریزی شود. روش، به ویژه در زمینه رب و روغن و در نهایت قصد حضور در بازار بین المللی را دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید گام به گام و با برنامه ریزی سیستماتیک برای افزایش تولید و در نهایت صادرات محصول زیتون پیش رفت، گفت: در این راستا می توان با هر سازمان و نهاد مرتبط با تولید و تغییر روش های تولید تماس گرفت. موفق بوده و باید نسبت به تکمیل ظرفیت خالی در تولید صنعتی فرآورده های زیتون اقدام کرد.