اعطای وام 585 میلیارد تومانی به شهرستان روزن در سفر رئیس جمهور – خبرگزاری مهر ایران و جهانعلی اصغر غفاری آرتار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوشبختانه این امر برای شهرستان مفید بود، گفت: رزین در سفر رئیس جمهور محترم به استان همدان اختصاص یافت، وی ادامه داد: بیمارستان 150 تختخوابی به ارزش 300 میلیارد تومان جاده. رزین SY دُمق 140 میلیارد تومان در راه است رزین 70 میلیارد تومان مرکز ورزش بانوان 21 میلیارد تومان ساختمان دادگاه رزین 8 میلیارد تومان مسکن و اسناد ثبتی 7 میلیارد تومان نیروگاه صنعتی شهرستان رزین 14 میلیارد تومان، 25 میلیارد تومان به آموزش و پرورش و اصلاح مدارس اختصاص یافت.

وی گفت: اعتبارات مهمی نیز در قالب پروژه های حمل و نقل جاده ای و خیابانی معطوف به استان است. این یک پروژه است سلام بنیاد مسکن و شهرداری و سایر پروژه هایی که طی سالیان به اتمام رسیده است کار باقی مانده است در این زمان ما از محل سفرهای رئیس جمهوری اسلامی پیگیری می کنیم و اعتبار می دهیم.

غفاری ارتهر گفت: به محض مشخص شدن میزان و بخشی از این پروژه ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

فرماندار شهرستان رزین وی گفت: به طور جدی پیگیر ساخت بیمارستان 32 تختخوابی هستیم او خوابیده است دُمق با مبلغ 10 میلیارد تومان و تملک ماده 23.