اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی در داخل {زندان} های رژیم صهیونیستی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل المیادین، اسرای فلسطینی در داخل {زندان} های رژیم صهیونیستی به همین دلیل معنی به شخصی برای اعتصاب وعده های غذایی خبر اطلاعات اند.

بر مقدمه مطالعات، اسرای فلسطینی با انتشار پیامی به آنلاین خبری المیادین گفتن کردند کدام ممکن است پیش به همین دلیل ماه مبارک رمضان بازو به اعتصاب وعده های غذایی خواهند زد.

اسرای فلسطینی گفتند: رژیم اشغالگر ما را بر این مقدمه می‌برد کدام ممکن است ما یاوری {نداریم}.

فلسطینی های اسیر در داخل عین جاری نیازمند حمایت رسانه ای برای بسیج ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج گروه ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها عادی در سراسر جهان شدند.