اعتراض نوروزی در داخل 17 کمپ کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات خیابان ای استان یزد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی زاده روز چهارشنبه در داخل نشست خبری دانستن درباره کار کردن هلال احمر گفت: در داخل ایام نوروز قابل مقایسه با 12 ماه قبلی ساختار نوروزی هلال احمر در داخل ۱۲ کمپ کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ کمپ لحظه ای تحمیل می تواند باشد. موزه.

وی اظهار داشت: کارکنان کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کوهستان جدا از کمپ کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در داخل شهرستان تفت نیز {مستقر} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سایر کارکنان ها در داخل شهرستان مهریز آرزو می کنند بدست آمده مجوز هستیم.

حرازی زاده ممکن است همچنین به تشریح {کار} این انبار صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: 70 محل اقامت هلالی برای استان یزد تصور می شود بود با این وجود {در حال حاضر} 73 محل اقامت هلالی در داخل عوامل مختلف ملت بازسازی شده است.استان یزد.

مدیرعامل گروه هلال احمر استان یزد شکسته نشده داد: در داخل صورت بروز حادثه، این ساخت ها ضمن به مقیاس عقب شکاف بین ارائه دهندگان حادثه، ارائه دهندگان فنی را حتی بالاتر فراهم کردن خواهند کرد.

حرازی زاده ابراز امیدواری کرد: این ساخت ها کدام ممکن است آماده سازی های اجباری برای امدادرسانی به افراد در داخل اورژانس را فراهم کردن می دهند، با پشتیبانی مسئولان استانی سریع تجهیز شوند.

وی بخشی نه به همین دلیل سخنان شخصی دانستن درباره تعطیلی {داروخانه} هلال احمر بازگشت به شد: انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی {داروخانه} هلال احمر در داخل ایام نوروز علت این تعطیلی بود.