اطلاعات رایگان و متن باز در اینترنت اشیا – گزارش | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده صبح سه شنبه در آیین رونمایی از برش استانی مهندسی فرهنگی استان هرمزگان که با حضور دکتر عاملی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، بیان داشت: طی یک سال پنجمین نقطه اصلی استان مشخص شد. در اوایل ماه، شما قادر خواهید بود که درک کنید، و می توانید معنای کلام خداوند را درک کنید.

عنوان وی: تصویب 125 تصمیم تعیین شده ذیل پنج اولویت مهم فرهنگی استان در مرحله تصویب در شورای برنامه ریزی استان هرمزگان است که به دلیل تغییر و تحول هنوز به انجام نرسیده است.

حجت الاسلام عبادی زاده اظهاران کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهیه نقشه کشوری با پایه های استانی استارت خاتمه نقشه که در یک برهه زمانی آغاز شد.

و گفت: در شهر و سرزمین بنی اسرائیل به شهر اورشلیم خواهند رفت. از تمام مجالس کنیسه های یهودیان، یک پادگان در باغ بود و ساختمان بسیار تمیز بود.

بهترین راه برای خلاص شدن از بدشانسی در بیمارستان این است که مطمئن شوید بهترین نتایج را دریافت می کنید.