اصلاح روش جمع آوری زباله – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان ضروری است


به گزارش خبرنگار مهر مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیستی شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل جلسه امروز کمیسیون خدمات شهری در سطح شهر، گفت: امروز به دلیل نارضایتی ها به بخشداری رفت و آمد. غارت او در یک جلسه منطقه شرکت کرد غارت این کار در کمیسیون کار شهری انجام می شود و قرار است دیدگاه مدیریت پسماند و شهردار منطقه در داخل کمیسیون ارائه شود.

وی با بیان اینکه این طرح جدید مجموعه به صورت پایلوت در دو حوزه اجرا می شود، گفت: مردم از نظافت شهر رضایت ندارند به همین دلیل از همین جا شروع کردند و به دنبال ایجاد طرح جدیدی برای منطقه بودند. غارت هستند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران درباره این پروژه جدید گفت: چند سالی است که از لیست قیمت و قیمت تمام شده می گذرد. غارت و خودروی پیمانکار تمدید نمی شود و پیمانکار از خودروهای قدیمی و فرسوده استفاده می کند.

پیرهادی وی ادامه داد: لیست قیمتی که امروز در تهران اعمال می شود مربوط به سال گذشته است و نسبت به سایر شهرستان ها کسب درآمد در تهران بیشتر است و این دلیل بر عدم پذیرش ضامن پول است. شرط لازم

وی بر یافتن علت اصلی تاکید کرد جستجو کردن مشکل داریم، گفت: شهرداری می داند اپراتور چقدر پول می گیرد، تعداد خودروها و ساعت کاری آنها یک سال نیست و باید بر اساس آن تعیین شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: معاونت خدمات شهری یک مدل و پیشنهاد – فکر می کنیم به دلیل اهمیت آن است – تهیه کرده است. غارت این طرح در دو حوزه اجرا می شود.

پیرهادی وی با بیان اینکه فهرست بها در طرح جدید تغییر می کند، گفت: در طرح جدید فهرست بها که شامل تعداد کارگر، هزینه دستگاه، هزینه راننده، کرایه و غارت و… تصمیم گیری خواهد شد

وی گفت: شهردار تهران اخیرا در شورا اعلام کرد که 15 هزار سطل خریداری می شود و جلو رفت. غارت جدید بودن

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران درباره وضعیت زباله های شهر تهران در زمان جمع آوری زباله نیز گفت: مخازن کوچک جمع آوری شده و برخی از مخازن آسیب دیده و در چند سال آینده تعمیر می شوند. یک هفته.

پیرهادی وی بیان کرد: ممکن است در برخی نقاط سطل ها آسیب ببینند، اما چندین مخزن در برنامه قرار دارد که باید تعویض شوند.