اشتباه قائم مقام باشگاه استقلال – خبرگزاری سابق مهر ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فریاد شیران، نایب رئیس سابق باشگاه استقلال که مدتی است مسئولیت آکادمی این باشگاه را برعهده داشت، یکشنبه گذشته نامه ای را با امضای خود به عنوان مدیر آکادمی استقلال به احمد مددی ارسال کرد. . مدیرعامل اسبق باشگاه در فضای مجازی با عنوان «نه» توضیح داد: «در آنجا اشتباه فاحشی صورت گرفته است.

ناصر فریاد شیران در تاریخ 7 آبان 1398 با حکم احمد مددی فصل گذشته پس از اختلاف نظر بین اعضای آکادمی استقلال، مجدداً به عنوان مدیرعامل آکادمی وقت در 23 خرداد انتخاب شد. 200 تصمیم هیئت مدیره از سمت وی ​​حذف شد. پس از افزایش اختلافات بین هیات مدیره و احمد مددی طی یک ماه آینده، اعضای هیات مدیره استقلال استعفا دادند و متعاقبا وارد عمل شدند.احمد مددی در 19 تیر ماه رفتار عجیبی داشت. 200 مدیر سابق آکادمی او را به عنوان نایب رئیس باشگاه انتخاب کرد.

ماجرا به همین جا ختم نشد و خود احمد مددی روز بیست و هفتم شهریور از مدیرعاملی استقلال استعفا داد که در نتیجه فریاد شیران و برخی مدیران منصوبش از جمله فریاد شیران از سمت خود کناره گیری کرد.

نامه ای که روز گذشته از سوی قائم مقام سابق باشگاه استقلال خطاب به مدیرعامل وقت صادر شد و به موضوع پیشکسوتان پرداخته بود، علاوه بر عدم ارائه شماره شناسایی و ثبت نام نزد منشی، در تاریخ 17/10/1300 بود. ، در آن تاریخ فرید شیران نه مدیر، بلکه آکادمی بود و هیچ مسئولیت دیگری در باشگاه استقلال نداشت و حدود 4 ماه از اتمام کار مدی در استقلال می گذشت.

عکسی از نامه ارسالی فریاد شیران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی؛

اشتباه معاون سابق باشگاه استقلال