اسناد 200 شرکت بزرگ در انتظار بازرسی ویژه – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دیوید منظور رئیس سازمان مالیاتی کشور در دومین روز از اجلاس سالانه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی کل کشور، فرار مالیاتی در شرکت های بزرگ را نوعی اظهار بیش از حد هزینه ها اعلام کرد. و عدم اعلام درآمد وی در سال جاری به 200 پرونده رسیدگی کرده تا از کیفیت پرونده تا کنون و امکان افزایش وجوه جمع آوری شده در تحقیقات آنچنان که باید مطلع شود. منظور گفت: این ممیزی ویژه توسط حسابرسان منتخب استان های مختلف انجام می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین تخصیص 48 درصدی درآمد بودجه سال 1401 از محل مالیات و نسبت به رقم 30 تا 35 درصدی در سال گذشته را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر دوره مهمی از خارج از کشور در حال گذار است. بودجه ای که برای درآمد مالیاتی وابسته به نفت است، ما در حال عبور از آن هستیم و اگرچه این دوره سخت است، اما خوب پیش می رود.

با گفتن آن در سال جاریمتوسط ​​درآمد مالیاتی ماهانه در کشور 40 میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم برای سال 1400 معادل 25 و سال 1399 معادل 15 میلیارد تومان است که تحول بزرگی محسوب می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شش ماهه امسال مالیات وصول شده در کشور معادل 231 هزار میلیارد تومان بوده که 50.8 درصد از کل درآمد را تشکیل می دهد که کمتر از 40 درصد نیمه اول است. اتفاقی بی سابقه منظور افزود: پس نگران نیمه دوم سال نیستیم چرا که درآمد در نیمه دوم سال همیشه بیشتر از نیمه اول است.

رئیس سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: در شرایطی هستیم که به شدت نگران رکود اقتصاد هستیم. مالیات دهنده در تقسیم بدهی ها، بخشودگی و معافیت مالیاتی شرکت های خسارت دیده.

منظور با بیان اینکه نرخ مالیات در کشور همچنان بالاتر از این ارقام است، گفت: سال گذشته تمرکز اصلی ما بر پیشگیری از فرار مالیاتی و هوشمندانه انجام آن بود.

وی گفت: نتیجه تمرکز بر فرار مالیاتی در این مدت شناسایی 2 میلیون و 200 هزار نفر بود. مالیات دهندگان مالیات جدید و دریافت 1.5 میلیون اظهارنامه جدید از اشخاص حقیقی.

رئیس سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: خوشبختانه مالیات مشاغل امسال نسبت به سال گذشته 200 درصد افزایش یافته است، یعنی هم مردم یا تمکین.

منظور افزود: در سطح تشکل های حقوقی و تعداد مشابهی وجود داشت مالیات دهنده از 320 تا 330 هزار نفر آنجا سال جاری رشد کرده. وی همچنین به افزایش هزینه مالیات از 65 به 100 میلیارد تومان اشاره کرد سال جاری خبر داد و گفت: منظورش همین است مالیات دهنده پذیرفته شده است اما اعیان در سازمان مالیاتی در حال افزایش هستند.

منظور بیان کرد: مردم دنیا می دانند که در صورت عدم پرداخت مالیات با جرایم کیفری مواجه می شوند و این اتفاق با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و برای اولین بار فرار مالیاتی، کم اظهاری رخ داد. ، بیان بیش از حد هزینه ها و غیره تحت عنوان جرم معرفی شد.

رئیس سازمان مالیاتی در کشور گفت: در پاسخ به این موضوع در برخی استان ها علیه افراد دارای سابقه پرداخت مالیات شکایت کرده و به دادگاه ارسال کرده ایم.

منظور در بخشی دیگر از سخنان خود در جمع مدیران استانی وزارتخانه های ذیربط توسعه هوشمندسازی و به کارگیری دولت الکترونیک در مالیات را یکی از محورهای کار این سازمان برشمرد و گفت: حدود 50 مورد داریم. نکته ها. آنجا مالیات دهندگان برای ارزیاب مالیاتی شناخته شده است م که برای ارتقای سلامت عمومی و تسهیل امور عمومی باید کاهش یابد.

وی تصریح کرد: همه این مراجعات و گفت وگوها با مردم سازمان مالیاتی باید در قالب پنجره واحد سازمان مالیاتی در کشور انجام شود. در حال حاضر، هر کسی که او را ملاقات کند، می تواند تمام اطلاعات او را ببیند.