استفاده از جوانان کرمانشاهی دغدغه خانواده شده است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه بعدازظهر دوشنبه در پانزدهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری در شهر کرمانشاه که در خانه دولت شهید رجایی برگزار شد، گفت: اما ماموریت ویژه مجموعه دولت این است که ایجاد شغل

وی با بیان اینکه کار باعث رشد اقتصادی می شود، افزود: رئیس جمهور بر ایجاد اشتغال برای افزایش بهره وری تاکید کرد، بنابراین با رشد اقتصاد مشکل خانوادگی حل می شود، کار واقعی و پایدار فرزندان ایشان است.

سرپرست استانداری کرمانشاه با بیان تلاش های دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال گفت: مدیریت صحیح منابع و ابزار برای اشتغالزایی واقعی یکی از راهکارهاست. ایجاد شغل در این راستا سازمان های دولتی، بانک ها و بخش خصوصی نقش مهمی دارند.

رحیمی زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر باید از پروژه های دارای شغل زیاد حمایت کنیم، تاکید کرد: در این راستا تعریف و حمایت از مگا پروژه های پرشغل می تواند به استان کرمانشاه در زمینه اشتغال زایی کمک کند.

در این جلسه مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان وضعیت نهایی آثار ثبت شده در سامانه نظارت و وضعیت نهایی کار مسکن، گزارش مدیرکل اقتصاد و امور مالی استان در مورد زیرساخت ها در بند الف تبصره 18 گزارش عملکرد نهادهای حمایتی مسکن کار کنید نزدیک در تبصره 16 داده شد.

پانزدهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه گزارش دستگاه اجرایی و بانک کار از وضعیت پرداخت نهایی تسهیلات اشتغالزایی مصوب صفر موفق باشید و برکت رئیس جمهور داده شد.