استان بوشهر تابستان سختی از نظر تامین آب خواهد داشت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی ظهر پنجشنبه در بازدید از ساختمان آبشیرینکن بوشهر اظهار داشت: امسال به دلیل خشکسالی و کمبود بارندگی تابستان سختی از نظر منابع آبی را پیش رو داریم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آب مورد نیاز استان بوشهر از استان های همجوار تامین می شود، افزود: 30 تا 40 درصد تولید آب در استان بوشهر در صورت مشاهده میزان آن به منبع یخ و بارندگی بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: اطراف و کشاورزی و تعدیل خراب این می تواند تاثیر خشکسالی را کاهش دهد.

وی میزان تولید آب در آب شیرین کن استان بوشهر را حدود 40 هزار مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: 17 هزار مترمکعب از آب شیرین کن. بوشهر 10000 متر مکعب به تازگی ارائه شده است.

با توجه به کاربرد تجهیزات نمک زدایی در آن بسیار خوب است سیراف SY همبستگی وی افزود: تصفیه خانه های دیگر شهرستان های استان نیز در حال انعقاد قرارداد و شروع کار اجرایی هستند که طی 25 سال آینده 40 تا 45 درصد آب مورد نیاز استان را تامین می کند.