از اجرای طرح ارزشیابی معلمان تا چرخش سانتریفیوژهای ضد تحریم – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانخبرگزاری مهر؛ گروه های روزنامه: در این قسمت از پادکست دکه روزنامه فروشی، گزارش هایی از شروع طرح ارزشیابی معلمان، درگیری تنگه تایوان و چرخش سانتریفیوژها علیه تحریم را بررسی می کنیم.