ارگ نویی: 4 موارد در داخل سپاهان فداکاری کرده ام / ظاهر شد ها نیاز به در جهت باشد یا نباشد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، امیر ارگ نویی در داخل نشست خبری پس به دلیل دیدار مقابل سپاهان ذکر شد: سرمایه {واقعی} فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فوتبال}، هواداران هستند.

وی افزود: پایگاه هواداران سپاهان تمیز است، برای هواداران {فوتبال} نیاز به روی هدف اصلی شود، اگر هواداران به ورزشگاه بروند در داخل {هر} شهر این در حال وقوع است.

سرمربی خدمه {فوتبال} گل گهر ذکر شد: 2 فصل است کدام ممکن است به سپاهان آمده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ممکن است باشد فداکاری کرده‌ام، {امیدوارم} پاسخ این است این صحبت‌ها را بی‌صدا بدهد، 12 ماه اول کدام ممکن است آمدم گفتند وجوه. 20 شانس به کاهش کشف شد با این وجود همراه خود وجوه کم خدمه دوم را {پنجم} کردم.

وی افزود: در داخل فصل دوم به هواداران خدمه دوم ادای احترام کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجوه خیلی کمتر به دلیل 50 میلیارد دلار آمریکا خدمه چهاردهم را برعهده بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} را مشارکت در دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کمال شگفتی فداکاری کردم. او می رود 4 موارد، بدانید که چگونه خدمه در داخل جدول دوم مطالعه در میان تماشاگران.

ارگ نویی ذکر شد: بدست آورده اید دیدید عالی خدمه در داخل جدول دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه آن قرار است مانترا اطلاعات اید، ما در داخل 12 ماه دوم خیلی کمتر به دلیل 70 میلیارد وجوه داشتیم، آمار را ببینید، برخی جام ها را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا دادند. به دلیل ما همراه خود این انتخاب ها ناقص