اروپایی ها کوچکترین قدمی برای رفع تحریم ها برنداشته اند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبر شبکه خبر گفت: اگر تروریسم ظالمانه باشد ۲۵ هزار قربانی داریم. چیز واقعی تحریم هایی از سوی دولت آمریکا اعمال شده است. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت. اروپایی ها در سال های اخیر کوچکترین قدمی برای رفع تحریم ها برنداشته اند.

وی افزود: النا سردردگزارشگر ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران رفت و گزارش مفصلی ارائه کرد. زنان سردرد او عبارات مهمی هم دارد که در گزارش ها و نشست های خبری خود بیان کرده است. تحریم ها بر تمام جنبه های حقوق بشری مردم ایران تأثیر گذاشته است».

دبیر کانون حقوق بشر افزود: در شهادت شهید سلیمانی همکاری خوبی بین دستگاه قضایی عراق و ایران وجود داشت. در مورد آن، قضاوت بین یکدیگر بین المللی دادسرای تهران در مراحل پایانی نگارش کیفرخواست قرار دارد و به زودی کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

غریب آبادی گفت: پرونده حمید نوری نقض فاحش حقوق بشر و یک پرونده کاملا سیاسی و بی اساس است. آقای نوری سه سال است که در سلول انفرادی به سر می برد و با وجود اینکه حکم صادر شده و تا چند روز دیگر حکم وی به پایان می رسد، دادگاه هنوز حکم قابل فهمی برای آقای نوری صادر نکرده است. سوئد در این زمینه مسئولیت بین المللی دارد کالاها و بسیاری از اقدامات مختلف انجام شد. چه در حوزه حقوق و عدالت و چه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک در زمینه های مختلف.