اردوگاه الهل باید نابود شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق از انجام توافق بین المللی برای انهدام پایگاه الحول خبر داد.

الاعرجی تأیید کرد که عراق از بسیاری از کشورها خواسته است تا شهروندان خود را از این اردوگاه خارج کرده و آنها را بر اساس قوانین خود قضاوت کنند.

وی افزود که عراق مایل است شهروندان خود را به کشورشان منتقل کند و آنها را در برنامه توانبخشی قرار دهد تا آنها را به محل زندگی اصلی خود بازگرداند، اما به دلیل تعداد زیاد شهروندان عراقی در این اردوگاه به حمایت بین المللی برای این امر نیاز دارند.

وی گفت: برنامه این مأموریت برای انتقال کامل شهروندان از آن کمپ، یک برنامه 5 ساله است و اقداماتی برای تسریع در اجرای آن و کوتاه شدن این زمان در حال انجام است.

مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که استرالیا تعدادی از اتباع خود را در اردوگاه الهول سوریه تحویل داده است و امیدوارم کشورهای دیگر نیز این کار را انجام دهند.

وی افزود: این اردوگاه باید برای حمایت از بشریت و تامین صلح و ثبات در منطقه و جهان برچیده شود.