ارتقای شغلی کارکنان شهرستان بوشهر به دلیل برگزاری جلسات به مدت یک سال به تعویق افتاد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر جعفر ورکبگانی وی گفت: یکی از مهمترین ارکان توسعه کارگری محسوب می شود و باید از این نیروها به خوبی حمایت شود.

وی افزود: کارکنان شهرداری بزرگترین سرمایه این ابزار خدماتی هستند رسان آیا اقدامات عمرانی و خدماتی و توسعه و نگهداری شهر توسط همین ستاد انجام می شود؟ خدام لازم است پیشرفت شغلی، تحصیلات و مراقبت آنها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرد: نزدیک به یک سال از راه اندازی دفتر نظارت استانداری برای ارتقای تعداد زیادی از مسئولان شهرداری و کارکنان شهرداری در انتظار تشکیل کمیسیون ویژه می گذرد. برای تبلیغ کار خود

وی خاطرنشان کرد: از استاندار بوشهر که نگاه خوبی به کمون‌ها داشت می‌خواهیم دستور لازم را برای ابقای این هیئت بررسی برای رسیدگی به موضوع کارکنان کمون صادر کند.