ارتقای سیاست و کتابداری توسط وزارت علوم – اخبار | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی گفت: به این جمع بندی رسیدیم که چه قرار است میان آزانس انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی رد و وجود ندارد. به کاری که انجام دادی پایان بده

وی بیان کرد: آنچه برای ما و آژانس انرژی اتمی مهم است و بر آن است که این مسائل را در روال و به طور طبیعی تنظیم کند و هیچ گونه نفوذ سیاسی و لابی کرد و گریزی که در تصمیمات آژانس تاثیرگذار باشد نباید در این باشد. راهی برای رفتن است این یک راه خوب برای نوشتن نامه در شهر دوبلین است.

شما چی فکر میکنید …