ارتباط دانشگاه ها و مدارس با میراث فرهنگی کشور – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سعید شفیع کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش های شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، نوشت: گفته می شود یکی از کارکردهای مفید فرهنگی و طبیعی است. میراث ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی است. اما آیا در دهه گذشته از این شغل به درستی استفاده کرده است؟ م? بدون شک نه. ناوبری ساده آه تو در دوره های دانشگاهی و مدرسه ای نشان می دهد که تاریخ یک موضوع است حفظ کردن و تبدیل به خاطره ای سنگین برای دانش آموزان و عواقب آن می شود پینداوری و تفکر خلاق، کشتن و دور انداختن است.

چرا درسی که ممکن است به آن افتخار کند تبدیل به استرس و اتلاف وقت می شود؟ به طور کلی، اهمیت سال های زندگی یک حاکم و فرماندار و تعداد جنگ هایی که او انجام داده است تا جایی که در زندگی ما توضیح داده نشود، چیست؟ میراث فرهنگی به عنوان یک هدف، فکری و ذهنی_هدف داستان باید حداکثر ارتباط را با دانش آموزان داشته باشد و کتاب درسی آنها باشد.

با این حال، برای تبدیل آن به کتاب، نیاز به کتاب و راهنما دارد. کلاس‌های تاریخ باید به‌عنوان کارگاه‌های آموزشی و فرصت‌های قصه‌گویی برگزار شود گری داستانی را مستقیماً به قلب باقیمانده می دهد. وقتی دانش‌آموزان جایگاه دوره‌های تاریخی و سلسله‌های باستانی را در زندگی کنونی خود درک نمی‌کنند، نیاز به این موضوع را بهتر احساس می‌کنیم. است. چگونه می توان از آنها انتظار داشت که شناخت دقیقی از حال و آینده خود داشته باشند؟

توصیه قرآن کریم به سیر زمین و بررسی سرنوشت پیشینیان را باید در راس آموزش تاریخی و فرهنگی کشور قرار داد. رضایت از ابراز وجود در کنار هم معنادار است و باعث ایجاد تفاوت در رابطه می شود. به طور کلی هیچ نظری بیان نکنید پیاده روی یک کار ساده آه تو نه چند درصد از دانش آموزان کشور موزه ملی ایران را دیده اند؟ است? چند درصد آنها آثار ملی و بین المللی کشور را می شناسند؟ آنها چقدر تاریخ را می دانند و چرا این بناها و آثار مهم هستند؟

آموزش واقعی تاریخ و فرهنگ کشور با ارتباط با حس واقعی بقایای تاریخی و فرهنگی امکان پذیر می شود و کشور ایران که دارای میراث فرهنگی و اجتماعی است – داستانی غنی و مهم، نیاز دارد گفته شود و خوانده شود علامت گذاری دو تا از فلش ها ضروری است. هم باید آموزش ها را از جنبه ملال آور و ملال آور خود حذف کرد و هم با آموزش واقعی و عملی انسجام اجتماعی و وحدت ملی را تقویت کرد.

البته فقط صحبت از موزه ها و آثار تاریخی راه نجات رعایا و دانشجویان کشور نیست. حضور کارشناسان تاریخ، فرهنگ و باستان شناسان و مترجمان ماهر برای انتقال مفاهیم به بازدیدکنندگان و ایجاد پرسش در ذهن دانش آموزان راه درستی در این راه تغییر آموزش است.